Bedrijfsfloaten

BEDRIJFSFLOATEN

Wist je dat we bij FloatCenter ook veel bedrijven als klant hebben? Bedrijven van klein tot groot en in alle branches: van glazenwasbedrijven, advocatenkantoren, tandheelkundige praktijken tot adviesbureaus. Allemaal maken ze gebruik van ons programma bedrijfsfloaten. Het hele bedrijf kan aan het programma meedoen. Floaten helpt bij het creëren van een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Het levert een belangrijke bijdrage aan zowel je mentale als fysieke fitheid. Door te floaten werk je aan een verbetering van je concentratie en coördinatie. Hetgeen een positief effect heeft op je werkprestaties. De positieve effecten van floaten blijken zelfs nog dagen erna merkbaar te zijn. Meerdere sessies verspreid over een langere periode vergroten deze effecten en dus de vitaliteit van de medewerkers.

3 VARIANTEN

Het programma Bedrijfsfloaten bieden we in 3 varianten aan. Per variant gelden interessante bedrijfskortingen, afhankelijk van omvang, frequentie en duur. Bij alle varianten vindt de facturatie centraal aan het bedrijf plaats.

1. Bedrijfsfloaten strippenkaart

Bij de Bedrijfsfloaten strippenkaart koopt het bedrijf een pack floatsessies in op basis van het aantal deelnemende medewerkers en de gebruiksbehoefte. Wij ontvangen van het bedrijf een overzicht van de deelnemers, eventueel aangevuld met maximale gebruiksfrequentie (bijv. 1x per week). Vanaf de ingangsdatum van de strippenkaart houden wij het gebruik van de floatsessies bij. Per maand of kwartaal ontvangt het bedrijf van ons een rapportage van het gebruik per medewerker, het totaal gebruik en het aantal resterende floatsessies.
De Bedrijfsfloaten strippenkaart heeft een onbepaalde looptijd. Betaling vindt bij aankoop van de strippenkaart vooraf plaats.

2. Bedrijfsfloaten onbeperkt

Bij Bedrijfsfloaten onbeperkt werken we met staffel op basis van het aantal gebruikte floatsessies per maand. Hoe vaker men gaat floaten, hoe voordeliger de floatsessie. Wij ontvangen van het bedrijf een overzicht van de deelnemers, eventueel aangevuld met maximale gebruiksfrequentie (bijv. 1x per week). Vanaf de ingangsdatum van het programma houden wij het gebruik van de floatsessies bij. Per maand ontvangt het bedrijf van ons een rapportage van het gebruik per medewerker en het totaal gebruik.
De looptijd van Bedrijfsfloaten onbeperkt bepalen we in overleg. Betaling vindt maandelijks achteraf plaats.

3. Bedrijfsfloaten op maat

Bij Bedrijfsfloaten op maat maken wij voor iedere deelnemende medewerker van het bedrijf een persoonlijk plan (duur en frequentie). Alle persoonlijke plannen tezamen vormen het programma van het bedrijf op basis waarvan we de tarieven bepalen. Vanaf de ingangsdatum van het programma houden wij het gebruik van de floatsessies bij. Per maand ontvangt het bedrijf van ons een rapportage van het gebruik per medewerker en het totaal gebruik.
De looptijd van Bedrijfsfloaten op maat bepalen we in overleg. Betaling vindt maandelijks vooraf plaats.

Klinkt Bedrijfsfloaten ook interessant voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op via een van de FloatCenters of het contactformulier. We informeren je graag verder over Bedrijfsfloaten en de verschillende varianten en kunnen samen een passend programma voor jou en je collega’s ontwikkelen.