Medisch lidmaatschap

Medisch lidmaatschap

Floaten heeft een positieve invloed op lichaam, welzijn en prestaties. Mensen met medische klachten hebben vaak veel baat bij floaten. Floaten geeft verlichting bij (oude) blessures en pijn (vooral rugpijn) omdat het de circulatie van bloed en zuurstof aanzienlijk verbetert. Dit geldt met name op de plekken waar het anders minder goed stroomt (de ‘pijn’ gebieden). Floaten zorgt ervoor dat de pijngebieden worden ontlast en daarmee voor verlichting van pijn. Ga voor meer informatie over floaten naar Wat is floaten?

Gereduceerd tarief

Mensen met een medische indicatie, waaronder reuma, psoriasis of fibromyalgie, kunnen bij FloatCenter een medisch lidmaatschap afsluiten. Het lidmaatschap bestaat uit een intake, advies, persoonlijke begeleiding en floaten tegen een sterk gereduceerd tarief. Het aantal floatsessies per maand wordt bij aanvang van het lidmaatschap in overleg samengesteld en vastgelegd.
Wil je eerst ervaren of floaten het voor jou gewenste resultaat oplevert? Start dan met onze actie Medisch: vier maal floaten voor een zeer aantrekkelijke prijs!
Wil je het medisch lidmaatschap bij ons afsluiten, heb je interesse in de actie Medisch of wil je meer informatie? Neem contact op met een van onze FloatCenters.

Tarieven

Actie Medisch 4x Single Float 60 minuten € 95,00
Medisch lidmaatschap Single Float 60 minuten € 21,50

Voorwaarden

  • Bij aanmelding voor het medisch lidmaatschap en de actie Medisch dient een bewijs van medische indicatie te worden overhandigd. Onder bewijs van medische indicatie vallen in ieder geval: een doktersverklaring, lidmaatschap Reumastichting en lidmaatschap Fes
  • Het aantal floatsessies per maand wordt bij aanvang van het lidmaatschap vastgesteld en vastgelegd
  • De lidmaatschapskosten zijn per maand en gebaseerd op het aantal overeengekomen floatsessies per maand
  • De lidmaatschapskosten worden maandelijks op de eerste dag van de maand vooruit automatisch geïncasseerd. Terugboekingstermijn is 30 dagen
  • Opzegging of verlaging (downgrade) van het lidmaatschap dien je schriftelijk 3 maanden van tevoren aan FloatCenter kenbaar te maken
  • Floatsessies zijn niet overdraagbaar en kunnen maximaal 1 maand worden meegenomen
  • Reservering / afspraak voor een floatsessie dient in geval van verhindering 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de floatsessie ‘in rekening’ gebracht